MAVE snímače hladiny

elektronické snímače hladiny vodivých kapalin

Katalog výrobků

Snímače hladiny MAVE 1

Použití:

Elektronické kapacitní snímače hladiny vody nebo vodivé kapaliny do teploty 90° C (v provedení T pro zvýšenou teplotu náplně až do teploty 115°C) v nádobách vybavených elektricky nevodivým stavoznakem o průměru skla 15-32 mm nebo v nádobách z elektricky nevodivého materiálu do síly stěny 20 mm přilepením na vnější stěnu.

U kondenzátních nádrží doporučujeme použít stavoznak se sklem o průměru 30 mm.

Nápájecí napětí 24V AC/DC.

Vyráběné typy:

Snímače hladiny MAVE 2

Použití:

Limitní snímání a regulace hladiny vody nebo vodivých kapalin pomocí vodivostních sond. Snímače pracují na principu spínání relé (stykače) v závislosti na přítomnosti hladiny kapaliny na připojených sondách. Kapalina vytvoří při dotyku s elektrodami sond vodivé spojení a tento stav je vyhodnocen snímačem.

Při použití ponorných vodivostních sond můžeme snímat hladinu v jímkách, studních, vrtech, odpadových jímkách apod.

Při použití tlakových vodivostních sond do návarků či přírub těles MERTIKU a NIVO můžeme snímat hladinu v expanzních nádržích, napájecích nádržích, nádržích kondenzátů, nízkotlakých a středotlakých kotlích apod.

Vyráběné typy:

Snímače hladiny MAVE 3

Použití:

Elektronické kapacitní snímače hladiny vody nebo vodivé kapaliny do teploty 90° C (v provedení T pro zvýšenou teplotu náplně až do teploty 115°C) v nádobách vybavených elektricky nevodivým stavoznakem o průměru skla 15-32 mm.

U kondenzátních nádrží doporučujeme použít stavoznak se sklem o průměru 30 mm.

Nápájecí napětí 230V AC.

Vyráběné typy:

Ponorné vodivostní sondy

Použití:

Snímání hladiny vodivých kapalin (s maximální teplotou krátkodobě do 60° C) ve studních, vrtech, nádržích, odpadních jímkách apod. v kombinaci s vodivostními snímači MAVE 2.

Ponorné vodivostní sondy MAVE se vyrábějí s napevno připojeným kabelem na snímací elektrody, utěsněným zalévací hmotou. Oproti běžným sondám s průchodkou, u kterých je možný průnik vlhkosti, zabezpečuje konstrukce sond MAVE 100% zamezení oxidace a přerušení spojů na přechodu elektrody-kabel a tím i výrazné prodloužení životnosti sondy.

Výhodou konstrukce sond je i vytvořený vzduchový polštář, který zamezuje vzniku vodivého spojení mezi elektrodami vlivem usazenin.

Snímače hladiny MAVE 2 používají pro ponorné sondy bezpečné střídavé napájecí napětí 12 V, které odstraňuje elektrolýzu.

Ponorné sondy PS-3, PSV-1 a PSV-2 se vyrábějí s kabelem atestovaným pro použití v pitné vodě.

Ponorné vodivostní sondy se dodávají jako celek s již zalitým kabelem požadované délky (násobky 5 m). Při objednání je nutné uvádět typ sondy a požadovanou délku kabelu. Tabulkový přehled všech vyráběných délek ponorných vodivostních sond a ceny sond včetně kabelu příslušné délky naleznete v Ceníku ponorných sond.

Vyráběné typy:

Tlakové vodivostní sondy

Použití:

Tlakové vodivostní sondy MAVE jsou určeny ke snímání hladiny vodivých kapalin v tlakových i beztlakých nádobách. Sondy se připojují k vodivostním snímačům hladiny MAVE 2.

Tlakové vodivostní sondy TVS a TVSP (s prodloužením) se vyznačují jednoduchou montáží a dlouhou životností. Jsou vyráběny v základním mosazném nebo celonerezovém provedení, s připojovacím závitem G 1/2" nebo G 3/4". Pro montáž sondy lze použít návarky (ocel/nerez), dodávané jako příslušenství. U tlakových vodivostních sond TVSP (s prodloužením) nejsou součástí výrobku prodlužovací nerezové elektrody (průměr 5 mm). Můžete je objednat jako příslušenství (max. délka 1500 mm).

Sondy PH, PP a NIVO jsou určeny jako náhrady hladinoměrů MERTIK a NIVOCONTROL.

Vyráběné typy:

Vodivostní sondy do víka

Použití:

Vodivostní sondy do víka MAVE jsou určeny ke snímání hladiny vodivých kapalin v beztlakých nádobách otvorem ve víku nebo upevněním sondy nad otevřenou nádobu. Sondy se připojují k vodivostním snímačům hladiny MAVE 2.

Vodivostní sonda do víka se vyrábí v provedení se 2 (označení SV2) nebo 3 (označení SV3) snímacími elektrodami. Sondu je možné upevnit nad nádobu na držák za středový šroub. Snímací elektrody mají připravený závit, do kterého lze našroubovat prodlužovací elektrody (nerez průměr 5 mm) příslušné délky. Prodlužovací nerezové elektrody nejsou součástí výrobku a můžete je objednat jako příslušenství (max. délka 1500 mm). U kovových nádob se při zapojení snímače použije plášť nádoby jako referenční elektroda.

Vodivostní sonda SVV (s vývodkou) se vyrábí s napevno připojeným kabelem na snímací elektrodu, utěsněným zalévací hmotou. Konstrukce sondy zamezuje oxidaci a přerušení spojů na přechodu elektroda-kabel. Výška snímání je jednoduše nastavitelná vývodkou. V základním provedení je sonda vyráběna s nerezovou elektrodou délky 0,5 m a kabelem délky 5 m. Při požadavku jiného provedení se k základní ceně sondy přičítá cena nerezové elektrody nebo kabelu dle ceníku příslušenství.

Vyráběné typy:

Stavoznaky

Použití:

Stavoznak se skleněnou trubicí (průměr 20 mm nebo 30 mm) je určen pro vizuální kontrolu hladiny kapalin v tlakových i netlakových nádržích. Stavoznak se montuje z boku nádrže. Na základě principu spojených nádob dochází k vyrovnání hladiny mezi nádrží a stavoznakem, kterým lze sledovat výšku hladiny v nádrži. Konstrukce stavoznaku umožňuje jednoduchou montáž do systému nádoby a údržbu, snadnou výměnu trubice a její utěsnění. Použitím kulových ventilů (připojovací G 1/2" nebo G 3/4", vypouštěcí G 1/4") je zajištěna vysoká bezpečnost provozu a jednoduché odkalení nebo odvzdušnění stavoznaku.

Stavoznak je vhodný pro všechny druhy nádrží, kde je třeba sledovat stav hladiny kapaliny. Například v tepelném hospodářství (expanzní nádoby, kondenzační nádrže), vodohospodářství (nádrže, jímky) apod. Stavoznak by neměl být používán pro kapaliny se sklonem k usazování nebo zanášení.

Na nevodivou trubici stavoznaku je možno namontovat kapacitní snímač hladiny MAVE 1 nebo MAVE 3 pro snímání hladiny vodivých kapalin. Jako vhodné příslušenství doporučujeme kryt stavoznaku pro zvýšení ochrany skleněné trubice stavoznaku proti rozbití při provozu i přepravě.

Ceny Stavoznaků jsou včetně skleněné trubice. Na objednávce uvádějte požadovanou osovou rozteč "C" středů připojovacích ventilů stavoznaku, podle které bude upravena délka skleněné trubice.

Vyráběné typy:

Příslušenství a náhradní díly

Použití:

Příslušenství a náhradní díly ke snímačům hladiny MAVE 2, tlakovým vodivostním sondám TVS a stavoznakům MAVE.

Vyráběné typy: