MAVE snímače Nymburk s.r.o.

elektronické snímače hladiny vodivých kapalin

Snímače hladiny MAVE 2

Limitní snímání a regulace hladiny vody nebo vodivých kapalin pomocí vodivostních sond. Snímače pracují na principu spínání relé (stykače) v závislosti na přítomnosti hladiny kapaliny na připojených sondách. Kapalina vytvoří při dotyku s elektrodami sond vodivé spojení a tento stav je vyhodnocen snímačem.

Při použití ponorných vodivostních sond můžeme snímat hladinu v jímkách, studních, vrtech, odpadových jímkách apod.

Při použití tlakových vodivostních sond do návarků či přírub těles MERTIKU a NIVO můžeme snímat hladinu v expanzních nádržích, napájecích nádržích, nádržích kondenzátů, nízkotlakých a středotlakých kotlích apod.

Vyráběné typy

Snímač hladiny MAVE 2-S1Snímač hladiny MAVE 2-S1

Použití:

Limitní snímání jedné havarijní hladiny (min/max).

Snímač hladiny MAVE 2-S2Snímač hladiny MAVE 2-S2

Použití:

Regulace hladiny s funkcí vyčerpávání nebo dopouštění. Diference snímání je určena vzdáleností snímacích sond.

Snímač hladiny MAVE 2-S3Snímač hladiny MAVE 2-S3

Použití:

Snímač kombinuje funkce snímačů MAVE 2-S1 (limitní snímání havarijní hladiny - max/min) a MAVE 2-S2 (vyčerpávání nebo dopouštění, diference snímání je určena vzdáleností sond).

Snímač hladiny MAVE 2-S4 DINSnímač hladiny MAVE 2-S4 DIN

Použití:

Snímač nahrazuje funkce čtyř samostatných snímačů MAVE 2-S1. Limitní snímání čtyř nezávislých havarijních hladin (min/max).

Snímač hladiny MAVE 2-S5 DINSnímač hladiny MAVE 2-S5 DIN

Použití:

Snímač MAVE 2-S5 DIN spojuje tři snímače MAVE 2-S1 (snímání minimální nebo maximální hladiny) a jeden MAVE 2-S2 (doplňování nebo vyčerpávání s diferencí danou vzdáleností snímacích sond).

Snímač hladiny MAVE 2-S6 DINSnímač hladiny MAVE 2-S6 DIN

Použití:

Snímač MAVE 2-S6 DIN spojuje dva snímače MAVE 2-S2 (doplňování nebo vyčerpávání s diferencí danou vzdáleností snímacích sond).

Snímač hladiny MAVE 2-HH1Snímač hladiny MAVE 2-HH1

Použití:

Ochrana jednofázových čerpadel s příkonem do 1500 W proti chodu bez vody. Manuální spouštění čerpadla tlačítkem na snímači.

Snímač hladiny MAVE 2-HH2Snímač hladiny MAVE 2-HH2

Použití:

Ochrana jednofázových čerpadel s příkonem do 1500 W proti chodu bez vody nebo jejich automatické ovládání. K ovládání jednofázových čerpadel s příkonem nad 1500 W je vhodné použít Snímač hladiny MAVE 2-HH3. Pro automatické doplňování nádrže z vodovodního řadu je určen Snímač hladiny MAVE 2-S2 (DIN).

Snímač hladiny MAVE 2-HH3Snímač hladiny MAVE 2-HH3

Použití:

Ochrana třífázových čerpadel proti chodu bez vody nebo jejich automatické ovládání.

Snímače hladiny MAVE 2 NIVOSnímače hladiny MAVE 2 NIVO

Použití:

Snímání a regulace hladiny vody v kotlích. Náhrada snímače hladiny NIVOCONTROL.