MAVE snímače Nymburk s.r.o.

elektronické snímače hladiny vodivých kapalin

Stavoznaky

Stavoznak se skleněnou trubicí (průměr 20 mm nebo 30 mm) je určen pro vizuální kontrolu hladiny kapalin v tlakových i netlakových nádržích. Stavoznak se montuje z boku nádrže. Na základě principu spojených nádob dochází k vyrovnání hladiny mezi nádrží a stavoznakem, kterým lze sledovat výšku hladiny v nádrži. Konstrukce stavoznaku umožňuje jednoduchou montáž do systému nádoby a údržbu, snadnou výměnu trubice a její utěsnění. Použitím kulových ventilů (připojovací G 1/2" nebo G 3/4", vypouštěcí G 1/4") je zajištěna vysoká bezpečnost provozu a jednoduché odkalení nebo odvzdušnění stavoznaku.

Stavoznak je vhodný pro všechny druhy nádrží, kde je třeba sledovat stav hladiny kapaliny. Například v tepelném hospodářství (expanzní nádoby, kondenzační nádrže), vodohospodářství (nádrže, jímky) apod. Stavoznak by neměl být používán pro kapaliny se sklonem k usazování nebo zanášení.

Na nevodivou trubici stavoznaku je možno namontovat kapacitní snímač hladiny MAVE 1 nebo MAVE 3 pro snímání hladiny vodivých kapalin. Jako vhodné příslušenství doporučujeme kryt stavoznaku pro zvýšení ochrany skleněné trubice stavoznaku proti rozbití při provozu i přepravě.

Ceny Stavoznaků jsou včetně skleněné trubice. Na objednávce uvádějte požadovanou osovou rozteč "C" středů připojovacích ventilů stavoznaku, podle které bude upravena délka skleněné trubice.

Vyráběné typy

Stavoznak ST-20, 115 °C, PN10, G 1/2"Stavoznak ST-20, 115 °C, PN10, G 1/2"

Použití:

Měření výšky hladiny kapalin v tlakových i netlakových nádržích. Pro nádrže s pracovním tlakem do 1,0 MPa a pracovní teplotou do 115 °C. Průměr sklěnené trubice 20 mm, připojení kulovými ventily G 1/2".

Stavoznak ST-20, 95 °C, PN16, G 3/4"Stavoznak ST-20, 95 °C, PN16, G 3/4"

Použití:

Měření výšky hladiny kapalin v tlakových i netlakových nádržích. Pro nádrže s pracovním tlakem do 1,6 MPa a pracovní teplotou do 95 °C. Průměr sklěnené trubice 20 mm, připojení kulovými ventily G 3/4".

Stavoznak ST-20, 115 °C, PN10, G 3/4"Stavoznak ST-20, 115 °C, PN10, G 3/4"

Použití:

Měření výšky hladiny kapalin v tlakových i netlakových nádržích. Pro nádrže s pracovním tlakem do 1,0 MPa a pracovní teplotou do 115 °C. Průměr sklěnené trubice 20 mm, připojení kulovými ventily G 3/4".

Stavoznak ST-30, 95 °C, PN16, G 3/4"Stavoznak ST-30, 95 °C, PN16, G 3/4"

Použití:

Měření výšky hladiny kapalin v tlakových i netlakových nádržích. Pro nádrže s pracovním tlakem do 1,6 MPa a pracovní teplotou do 95 °C. Průměr sklěnené trubice 30 mm, připojení kulovými ventily G 3/4".

Stavoznak ST-30, 115 °C, PN10, G 3/4"Stavoznak ST-30, 115 °C, PN10, G 3/4"

Použití:

Měření výšky hladiny kapalin v tlakových i netlakových nádržích. Pro nádrže s pracovním tlakem do 1,0 MPa a pracovní teplotou do 115 °C. Průměr sklěnené trubice 30 mm, připojení kulovými ventily G 3/4".