MAVE snímače Nymburk s.r.o.

elektronické snímače hladiny vodivých kapalin

Ponorné vodivostní sondy

Snímání hladiny vodivých kapalin (s maximální teplotou krátkodobě do 60° C) ve studních, vrtech, nádržích, odpadních jímkách apod. v kombinaci s vodivostními snímači MAVE 2.

Ponorné vodivostní sondy MAVE se vyrábějí s napevno připojeným kabelem na snímací elektrody, utěsněným zalévací hmotou. Oproti běžným sondám s průchodkou, u kterých je možný průnik vlhkosti, zabezpečuje konstrukce sond MAVE 100% zamezení oxidace a přerušení spojů na přechodu elektrody-kabel a tím i výrazné prodloužení životnosti sondy.

Výhodou konstrukce sond je i vytvořený vzduchový polštář, který zamezuje vzniku vodivého spojení mezi elektrodami vlivem usazenin.

Snímače hladiny MAVE 2 používají pro ponorné sondy bezpečné střídavé napájecí napětí 12 V, které odstraňuje elektrolýzu.

Ponorné sondy PS-3, PSV-1 a PSV-2 se vyrábějí s kabelem atestovaným pro použití v pitné vodě.

Ponorné vodivostní sondy se dodávají jako celek s již zalitým kabelem požadované délky (násobky 5 m). Při objednání je nutné uvádět typ sondy a požadovanou délku kabelu. Tabulkový přehled všech vyráběných délek ponorných vodivostních sond a ceny sond včetně kabelu příslušné délky naleznete v Ceníku ponorných sond.

Vyráběné typy

Ponorná sonda PS-2Ponorná sonda PS-2

Použití:

Snímání jedné hladiny kapaliny v kopaných studních nebo nádržích.

Ponorná sonda PS-3Ponorná sonda PS-3

Použití:

Snímání dvou hladin s diferencí 50 mm v kopaných studních nebo nádržích.

Ponorná sonda PSV-1 do vrtu jednoducháPonorná sonda PSV-1 do vrtu jednoduchá

Použití:

Snímání jedné hladiny ve vrtech od průměru 80 mm.

Ponorná sonda PSV-2 do vrtu dvojitáPonorná sonda PSV-2 do vrtu dvojitá

Použití:

Snímání dvou hladin s diferencí max. 5 m ve vrtech od průměru 80 mm.

Ponorná sonda PSK-1 do kalů, 1 elektrodaPonorná sonda PSK-1 do kalů, 1 elektroda

Použití:

Snímání hladiny kapalin obsahující nečistoty, které mohou vytvářet vodivé spojení mezi elektrodami (odpadní kapaliny).

Jednoelektrodová sonda je určena k použití v hustých odpadech (kanalizační jímky).

Ponorná sonda PSK-2 do kalů, 2 elektrodyPonorná sonda PSK-2 do kalů, 2 elektrody

Použití:

Snímání hladiny kapalin obsahující drobné nečistoty (kaly).

Dvouelektrodová sonda je určena k použití v upravených odpadních kapalinách (zásobní nádrže).