MAVE snímače hladiny

elektronické snímače hladiny vodivých kapalin

Příklad zapojení

Příklad zapojení MAVE 2-S3 (DIN) s tlakovými vodivostními sondami TVS

Příklad zapojení snímače MAVE 2-S3 při použití tlakových vodivostních sond TVS a TVSP s prodloužením v nádržích (elektricky vodivých i nevodivých). U elektricky vodivých nádrží se zapojí 3 ks sond TVS a jako společná vodivostní reference se připojí plášť nádrže. U ostatních typů nádrží (elektricky nevodivých) se zapojí 4 ks sond TVS, kdy společná vodivostní sonda musí být vždy nejníže.

Příklad zapojení MAVE 2-S3 (DIN) s tlakovými vodivostními sondami TVS

Popis funkce zapojení:

Vyčerpávání nádrže
Při zapnutí snímače zůstane relé v klidovém stavu (propojené svorky 8-9). Při dostoupení hladiny k horní sondě S2 relé ve snímači přitáhne (propojí se svorky 7-8), rozsvítí se žlutá LED dioda a spustí se vyčerpávání až do doby, než dojde k poklesu hladiny pod spodní sondu S3. Jakmile hladina klesne pod spodní sondu S3 relé ve snímači odpadne (rozpojí se svorky 7-8) a vypne se vyčerpávání. K opětovnému spuštění vyčerpávání dojde v momentu, kdy hladina zpět vystoupá na úroveň horní sondy S2.

Dopouštění nádrže
Při zapnutí snímače (hladina v nádrži je pod úrovní horní sondy S2) zůstane relé v klidovém stavu (propojené svorky 8-9), a spustí se dopouštění nádrže. Dopouští se až do doby, kdy se hladina dopustí na úroveň horní sondy S2. Poté relé ve snímači přitáhne (propojí se svorky 7-8), rozsvítí se žlutá LED dioda a vypne se dopouštění. K opětovnému spuštění dopouštění dojde v momentu, kdy hladina znovu poklesne pod spodní sondu S3.

Snímání havarijní hladiny (maximální/minimální hladina)
Stav výstupních přepínacích relé závisí na zaplavení příslušné snímací vodivostní sondy. Snímač MAVE 2-S3 je možné použít i pro limitní snímání 2 havarijních hladin (max/min) zároveň. V tomto případě se zapojí pouze sondy S1 a S2 (viz údaje v závorkách), u elektricky nevodivých nádrží ještě navíc sonda S4.
Sonda S1 nezaplavená - propojeny svorky 11-12 (Sonda S2 nezaplavená - propojeny svorky 8-9)
Sonda S1 zaplavená - propojeny svorky 10-11 (Sonda S2 zaplavená - propojeny svorky 7-8)

Zapojení ponorných sond:

Sonda S1 - havarijní hladina (maximální nebo minimální):
svorka č. 1
Sonda S2 - horní hladina vyčerpávání/dopouštění (MAX VD):
svorka č. 3
Sonda S3 - spodní hladina vyčerpávání/dopouštění (MIN VD):
svorka č. 5
Sonda S4 - společná vodivostní sonda příp. plášť elektricky vodivé nádrže (GND):
svorka č. 6