MAVE snímače hladiny

elektronické snímače hladiny vodivých kapalin

Příklad zapojení

Příklad zapojení přepínání vrtů/studní (2x MAVE 2-HH3)

Příklad zapojení 2 snímačů MAVE 2-HH3 při použití pro přepínání třífázových čerpadel ve 2 vrtech/studních dle stavu hladiny vody v nich.

Příklad zapojení přepínání vrtů/studní (2x MAVE 2-HH3)

Popis funkce zapojení:

Upozornění: Při instalaci snímačů je nutné ve snímači u vrtu 1 (prioritní, čerpá se z něj nejdříve) přiletovat vodič na volný kontakt (ve schématu i ve snímači označený D, umístěný vedle kontaktů na stykač) a propojit jej se svorkou 5 na snímači u vrtu 2 (viz schema zapojení).

V normálním provozu (dostatek vody ve vrtu 1) je čerpadlo ve vrtu 2 odpojené a čerpá se z vrtu 1 (stykač na snímači u vrtu 1 je sepnutý). Jakmile klesne hladina vody ve vrtu 1 pod spodní sondu (hladina ochrany čerpadla proti chodu bez vody) rozepne se stykač na snímači u vrtu 1, přes kontakt D (popis viz výše) se přivede napájení do snímače u vrtu 2 a zapne se čerpadlo ve vrtu 2 (stykač na snímači u vrtu 2 se sepne). To čerpá do doby než klesne hladina pod spodní sondu ve vrtu 2 (ochrana čerpadla proti chodu bez vody). V případě, že ve vrtu 1 mezitím nastoupá voda k horní sondě, opět se přepne na čerpání z vrtu 1.

Zapojení ponorných sond:

Použití ve vrtu:
- Ponorná sonda PSV-2 do vrtu dvojitá (diference hladin max. 5 m)
(svorka 1 - modrá, svorka 2 - žlutozelená/šedá, svorka 3 - hnědá/černá)
- Ponorná sonda PSV-1 do vrtu jednoduchá (2x)
(svorky 1-2 horní sonda, svorky 3-4 spodní sonda)

Použití v kopané studni:
- Ponorná sonda PS-3 (diference hladin 5 cm)
(svorka 1 - modrá, svorka 2 - žlutozelená/šedá, svorka 3 - hnědá/černá)
- Ponorná sonda PS-2 (2x)
(svorky 1-2 horní sonda, svorky 3-4 spodní sonda)