MAVE snímače hladiny

elektronické snímače hladiny vodivých kapalin

Příklad zapojení

Příklad zapojení postupného spínání čerpadel při vyčerpávání nádrže (MAVE 2-S6 DIN)

Příklad zapojení snímače MAVE 2-S6 DIN při použití pro automatické postupné spínání dvou čerpadel při vyčerpávání nádrže/jímky.

Příklad zapojení postupného spínání čerpadel při vyčerpávání nádrže (MAVE 2-S6 DIN)

Popis funkce zapojení:

Upozornění: Maximální proudové zatížení kontaktů relé snímače MAVE 2-S6 DIN je 5 A. Při použití čerpadel s větším rozběhovým proudem je nutné do zapojení k čerpadlu přidat stykač nebo instalační relé.

V nádrži se umístí sondy do výšky dle požadavku na zapínání a vypínání vyčerpávání jednotlivými čerpadly. Při použití v kalových jímkách s hustými odpady je vhodné ke snímání použít 4 ks ponorných sond do kalů s 1 elektrodou. Je-li v nádrži hladina pod úrovní H2 jsou obě relé ve snímači v klidovém stavu (propojené svorky 13-14 a 10-11) a obě čerpadla jsou odpojená. Stoupne-li hladina v nádrži nad úroveň H2 sepne druhé relé ve snímači (propojí se svorky 9-10) a spustí se vyčerpávání nádrže čerpadlem č. 1. V případě, že čerpadlo č. 1 nestíhá vyčerpávat nádrž a hladina stoupne nad úroveň H3, sepne první relé ve snímači (propojí se svorky 12-13) a spustí se i vyčerpávání čerpadlem č. 2. Čerpadlo č. 2 je zapnuté až do doby než hladina klesne zpět pod úroveň H2. Čerpadlo č. 1 vyčerpává nádrž vždy až do okamžiku poklesu hladiny pod úroveň H1.

Hladiny:
hladina H1 - vypnutí vyčerpávání čerpadlem č. 1
hladina H2 - zapnutí vyčerpávání čerpadlem č. 1 / vypnutí vyčerpávání čerpadlem č. 2
hladina H3 - zapnutí vyčerpávání čerpadlem č. 2

Zapojení ponorných sond:

Ve snímači je nutné vzájemně propojit tyto svorky:
- svorka 3 - svorka 5

Nádrž:
- Ponorná sonda PS-2 (3x) nebo Ponorná sonda PSK-2 do kalů (2 elektrody) (3x)
(svorky 1-2 - sonda pro hladinu H3 zapnutí čerpadla č. 2, svorky 5-6 - sonda pro hladinu H2 zapnutí čerpadla č. 1 + vypnutí čerpadla č. 2, svorky 7-8 - sonda pro hladinu H1 vypnutí čerpadla č. 1)
- Ponorná sonda PSK-1 do kalů (1 elektroda) (4x)
(svorka 1 - sonda pro hladinu H3 zapnutí čerpadla č. 2, svorka 5 - sonda pro hladinu H2 zapnutí čerpadla č. 1 + vypnutí čerpadla č. 2, svorka 7 - sonda pro hladinu H1 vypnutí čerpadla č. 1, svorka 8 - společná vodivostní sonda)