MAVE snímače hladiny

elektronické snímače hladiny vodivých kapalin

Příklad zapojení

Příklad zapojení přepínání vrtů/studní (2x MAVE 2-HH2)

Příklad zapojení 2 snímačů MAVE 2-HH2 při použití pro přepínání čerpadel ve 2 vrtech/studních dle stavu hladiny vody v nich.

Příklad zapojení přepínání vrtů/studní (2x MAVE 2-HH2)

Popis funkce zapojení:

Upozornění: V případě použití čerpadla/čerpadel s příkonem nad 1500W je nutné do zapojení k čerpadlu/čerpadlům přidat stykač nebo instalační relé.

V normálním provozu (dostatek vody ve vrtu 1) je čerpadlo ve vrtu 2 odpojené a čerpá se z vrtu 1 (relé ve snímači u vrtu 1 je sepnuté, propojené svorky 5-6). Jakmile klesne hladina vody ve vrtu 1 pod spodní sondu (ochrana čerpadla proti chodu bez vody) odpadne relé na snímači u vrtu 1 (propojí se svorky 4-5) a zapne se čerpadlo ve vrtu 2. To čerpá do doby než klesne hladina pod spodní sondu ve vrtu 2 (ochrana čerpadla proti chodu bez vody). V případě, že ve vrtu 1 mezitím nastoupá voda k horní sondě, opět se přepne na čerpání z vrtu 1.

Zapojení ponorných sond:

Použití ve vrtu:
- Ponorná sonda PSV-2 do vrtu dvojitá (diference hladin max. 5 m)
(svorka 1 - modrá, svorka 2 - žlutozelená/šedá, svorka 3 - hnědá/černá)
- Ponorná sonda PSV-1 do vrtu jednoduchá (2x)
(svorky 1-2 horní sonda, svorky 2-3 spodní sonda)

Použití v kopané studni:
- Ponorná sonda PS-3 (diference hladin 5 cm)
(svorka 1 - modrá, svorka 2 - žlutozelená/šedá, svorka 3 - hnědá/černá)
- Ponorná sonda PS-2 (2x)
(svorky 1-2 horní sonda, svorky 2-3 spodní sonda)