MAVE snímače hladiny

elektronické snímače hladiny vodivých kapalin

Příklad zapojení

Příklad zapojení doplňování zásobní nádrže z vrtu s ochranou čerpadla a z vodovodního řadu (1x MAVE 2-S2 DIN, 1x MAVE 2-S6 DIN)

Příklad zapojení 1 snímače MAVE 2-S6 DIN a 1 snímače MAVE 2-S2 DIN při použití pro automatické doplňování zásobní nádrže ze dvou zdrojů (vrt/studna + vodovodní řad) s ochranou čerpadla ve vrtu/studni proti chodu bez vody.

Příklad zapojení doplňování zásobní nádrže z vrtu s ochranou čerpadla a z vodovodního řadu (1x MAVE 2-S2 DIN, 1x MAVE 2-S6 DIN)

Popis funkce zapojení:

Upozornění: Maximální proudové zatížení kontaktů relé snímače MAVE 2-S6 DIN je 5 A. Při použití čerpadel s větším rozběhovým proudem je nutné do zapojení k čerpadlu přidat stykač nebo instalační relé. V příkladu zapojení je pro automatické ovládání doplňování využit klidový kontakt výstupního relé snímače MAVE 2-S6 DIN, který v případě poruchy snímače (např. následkem bouřky) zůstane propojený. Pro spolehlivost instalace by tak mělo být zajištěno nezávislé snímání horní havarijní hladiny v nádrži nebo bezpečnostní přepad nádrže.

V příkladu zapojení je použit elektromagnetický ventil, který je bez napětí uzavřený.

Na snímači MAVE 2-S2 DIN nastavte přepínač do polohy D (dopouštění).

V zásobní nádrži se umístí sondy do výšky dle požadavku na zapínání (spodní sonda, hladina H1) a vypínání (horní sonda, hladina H2) dopouštění nádrže z vodovodního řadu a požadavku na zapínání (spodní sonda, hladina H3) a vypínání (horní sonda, hladina H4) dopouštění nádrže z vrtu/studny. Je-li v zásobní nádrži dostatek vody (více než je hladina H4) je první relé ve snímači MAVE 2-S6 DIN sepnuté (propojené svorky 12-13) a čerpadlo ve vrtu/studni je odpojené, relé ve snímači MAVE 2-S2 DIN je v klidovém stavu (propojené svorky 6-7) a elektromagnetický ventil je uzavřený (nedopouští se). Jakmile klesne hladina v nádrži pod hladinu H3 odpadne první relé ve snímači MAVE 2-S6 DIN (propojí se svorky 13-14) a pokud je dostatek vody ve vrtu/studni (nad hladinou ochrany proti chodu bez vody) spustí se čerpadlo a zahájí se dopouštění nádrže. Nádrž se dopouští až do doby, kdy vystoupá hladina v nádrži zpět k hladině H4, případně je nedostatek vody ve vrtu/studni (hladina klesne pod spodní sondu, ochrana čerpadla proti chodu bez vody - odpadne druhé relé ve snímači MAVE 2-S6 DIN a propojí se svorky 10-11). V případě že by hladina v nádrži klesla pod hladinu H1, sepne se relé ve snímači MAVE 2-S2 DIN (propojí se svorky 5-6) a otevře se elektromagnetický ventil a spustí se dopouštění nádrže z vodovodního řadu. Z něho se dopouští až do doby, kdy hladina v nádrži vystoupá zpět k hladině H2. V případě, kdy je při zapojení snímačů nedostatek vody v zásobní nádrži (pod hladinou H4, případně pod hladinou H2), spustí se ihned čerpadlo (případně se i otevře elektromagnetický ventil) a zahájí se dopouštění. Po dostoupení hladiny k hladině H4 (případně hladině H2) se čerpadlo odpojí (případně zavře elektromagnetický ventil) a zapojení funguje dle výše uvedeného popisu.

Hladiny:
hladina H4 - vypnutí doplňování zásobní nádrže čerpadlem
hladina H3 - zapnutí doplňování zásobní nádrže čerpadlem
hladina H2 - vypnutí doplňování zásobní nádrže z vodovodního řadu (přes elektromagnetický ventil)
hladina H1 - zapnutí doplňování zásobní nádrže z vodovodního řadu (přes elektromagnetický ventil)

Zapojení ponorných sond:

Ochrana čerpadla (použití ve vrtu) - snímač MAVE 2-S6 DIN:
- Ponorná sonda PSV-2 do vrtu dvojitá (diference hladin max. 5 m)
(svorka 5 - modrá, svorka 6 - žlutozelená/šedá, svorka 7 - hnědá/černá)
- Ponorná sonda PSV-1 do vrtu jednoduchá (2x)
(svorky 5-6 horní sonda, svorky 7-8 spodní sonda)

Ochrana čerpadla (použití v kopané studni) - snímač MAVE 2-S6 DIN:
- Ponorná sonda PS-3 (diference hladin 5 cm)
(svorka 5 - modrá, svorka 6 - žlutozelená/šedá, svorka 7 - hnědá/černá)
- Ponorná sonda PS-2 (2x)
(svorky 5-6 horní sonda, svorky 7-8 spodní sonda)

Zásobní nádrž:
- Ponorná sonda PS-2 (4x) nebo Ponorná sonda PSK-2 do kalů (2 elektrody) (4x)
snímač MAVE 2-S6 DIN (svorky 1-2 horní sonda pro hladinu H4 doplňování vrt/studna, svorky 3-4 spodní sonda pro hladinu H3 doplňování vrt/studna)
snímač MAVE 2-S2 DIN (svorky 1-2 horní sonda pro hladinu H2 doplňování vodovodní řad, svorky 3-4 spodní sonda pro hladinu H1 doplňování vodovodní řad)
- Ponorná sonda PSK-1 do kalů (1 elektroda) (5x)
snímač MAVE 2-S6 DIN (svorka 1 - sonda pro hladinu H4, svorka 3 - sonda pro hladinu H3, svorka 2 - společná vodivostní sonda)
snímač MAVE 2-S2 DIN (svorka 1 - sonda pro hladinu H2, svorka 3 - sonda pro hladinu H1)
nutné propojit vzájemně svorky č. 4 obou snímačů