MAVE snímače hladiny

elektronické snímače hladiny vodivých kapalin

Příklad zapojení

Příklad zapojení MAVE 2-HH3 s 3F tlakovým spínačem

Příklad zapojení snímače MAVE 2-HH3 pro ochranu čerpadla proti chodu bez vody (automatické vyčerpávání) při použití třífázového tlakového spínače.

Příklad zapojení MAVE 2-HH3 s 3F tlakovým spínačem

Popis funkce zapojení:

Je-li sepnutý tlakový spínač a dostatek vody ve studni nebo nádrži (zaplavená horní sonda) rozsvítí se žlutá LED dioda a současně stykač ve snímači sepne napájení čerpadla. To čerpá do doby než klesne hladina pod spodní sondu případně se rozepne tlakový spínač. Při poklesu hladiny pod spodní sondu stykač rozpojí obvod napájení čerpadla (ochrana čerpadla proti chodu bez vody). Jakmile vystoupá hladina zpět k horní sondě dojde automaticky k opětovnému zapnutí čerpadla. V případě rozepnutí tlakového spínače během čerpání bude další čerpání (při opětovném sepnutí tlakového spínače) spuštěno až v momentu nastoupání hladiny na úroveň horní sondy.

Zapojení ponorných sond:

Ochrana čerpadla (použití ve vrtu):
- Ponorná sonda PSV-2 do vrtu dvojitá (diference hladin max. 5 m)
(svorka 1 - modrá, svorka 2 - žlutozelená/šedá, svorka 3 - hnědá/černá)
- Ponorná sonda PSV-1 do vrtu jednoduchá (2x)
(svorky 1-2 horní sonda, svorky 3-4 spodní sonda)

Ochrana čerpadla (použití v kopané studni):
- Ponorná sonda PS-3 (diference hladin 5 cm)
(svorka 1 - modrá, svorka 2 - žlutozelená/šedá, svorka 3 - hnědá/černá)
- Ponorná sonda PS-2 (2x)
(svorky 1-2 horní sonda, svorky 3-4 spodní sonda)