MAVE snímače hladiny

elektronické snímače hladiny vodivých kapalin

Příklad zapojení

Příklad zapojení MAVE 2-HH3 pro 1F čerpadla

Příklad zapojení snímače MAVE 2-HH3 pro ovládání jednofázového čerpadla.

Příklad zapojení MAVE 2-HH3 pro 1F čerpadla

Popis funkce zapojení:

Upozornění: Při použití ochranného PEN vodiče nesmí být tento vodič připojen na svorky stykače.

Zapojení ponorných sond:

Ochrana čerpadla (použití ve vrtu):
- Ponorná sonda PSV-2 do vrtu dvojitá (diference hladin max. 5 m)
(svorka 1 - modrá, svorka 2 - žlutozelená/šedá, svorka 3 - hnědá/černá)
- Ponorná sonda PSV-1 do vrtu jednoduchá (2x)
(svorky 1-2 horní sonda, svorky 3-4 spodní sonda)

Ochrana čerpadla (použití v kopané studni):
- Ponorná sonda PS-3 (diference hladin 5 cm)
(svorka 1 - modrá, svorka 2 - žlutozelená/šedá, svorka 3 - hnědá/černá)
- Ponorná sonda PS-2 (2x)
(svorky 1-2 horní sonda, svorky 3-4 spodní sonda)