MAVE snímače hladiny

elektronické snímače hladiny vodivých kapalin

Příklad zapojení

Příklad zapojení MAVE 2-S2 (DIN) s tlakovými vodivostními sondami TVS

Příklad zapojení snímače MAVE 2-S2 při použití tlakových vodivostních sond TVS a TVSP s prodloužením v nádržích (elektricky vodivých i nevodivých). U elektricky vodivých nádrží se zapojí 2 ks sond TVS a jako společná vodivostní reference se připojí plášť nádrže. U ostatních typů nádrží (elektricky nevodivých) se zapojí 3 ks sond TVS, kdy společná vodivostní sonda musí být vždy nejníže.

Příklad zapojení MAVE 2-S2 (DIN) s tlakovými vodivostními sondami TVS

Popis funkce zapojení:

Vyčerpávání nádrže (přepínač v poloze V)
Při zapnutí snímače zůstane relé v klidovém stavu (propojené svorky 6-7). Při dostoupení hladiny k horní sondě S1 (max) se relé ve snímači přitáhne (propojí se svorky 5-6) a spustí se vyčerpávání čerpadlem až do doby, než dojde k poklesu hladiny pod spodní sondu S2 (min). Jakmile hladina klesne pod spodní sondu S2 relé ve snímači odpadne (rozpojí se svorky 5-6) a vypne se vyčerpávání. K opětovnému spuštění vyčerpávání dojde v momentu, kdy hladina zpět vystoupá k horní sondě S1.

Dopouštění nádrže (přepínač v poloze D)
Při zapnutí snímače (hladina v nádrži je pod úrovní horní sondy S1) se relé ve snímači přitáhne (propojí se svorky 5-6) a spustí se dopouštění čerpadlem nebo elektromagnetickým ventilem do nádrže. Dopouští se až do doby, kdy se hladina dopustí na úroveň horní sondy S1 (max). Poté relé ve snímači odpadne (rozpojí se svorky 5-6) a vypne se dopouštění. K opětovnému spuštění dopouštění dojde v momentu, kdy hladina znovu poklesne pod spodní sondu S2 (min). V případě výpadku napájení snímače relé zůstává v klidovém stavu a nedopouští se do nádrže.

Zapojení ponorných sond:

Sonda S1 - horní hladina (MAX):
svorka č. 1
Sonda S2 - spodní hladina (MIN):
svorka č. 3
Sonda S3 - společná vodivostní sonda příp. plášť elektricky vodivé nádrže (GND):
svorka č. 4