MAVE snímače hladiny

elektronické snímače hladiny vodivých kapalin

Příklad zapojení

Příklad zapojení postupného spínání čerpadel při vyčerpávání nádrže (2x MAVE 2-HH2)

Příklad zapojení snímačů MAVE 2-HH2 při použití pro automatické postupné spínání dvou čerpadel při vyčerpávání nádrže/jímky.

Příklad zapojení postupného spínání čerpadel při vyčerpávání nádrže (2x MAVE 2-HH2)

Popis funkce zapojení:

Upozornění: V případě použití čerpadla/čerpadel s příkonem nad 1500W je nutné do zapojení k čerpadlu/čerpadlům přidat stykač nebo instalační relé.

V nádrži se umístí sondy do výšky dle požadavku na zapínání a vypínání vyčerpávání jednotlivými čerpadly. Při použití v kalových jímkách s hustými odpady je vhodné ke snímání použít 4 ks ponorných sond PSK-1 do kalů s 1 elektrodou. Je-li v nádrži hladina pod úrovní H2 jsou obě relé ve snímačích v klidovém stavu (propojené svorky 4-5) a obě čerpadla jsou odpojená. Stoupne-li hladina v nádrži nad úroveň H2 sepne relé ve snímači č. 1 (propojí se svorky 5-6) a spustí se vyčerpávání nádrže čerpadlem č. 1. V případě, že čerpadlo č. 1 nestíhá vyčerpávat nádrž a hladina stoupne nad úroveň H3, sepne relé ve snímači č. 2 (propojí se svorky 5-6) a spustí se i vyčerpávání čerpadlem č. 2. Čerpadlo č. 2 je zapnuté až do doby než hladina klesne zpět pod úroveň H2. Čerpadlo č. 1 vyčerpává nádrž vždy až do okamžiku poklesu hladiny pod úroveň H1.

Hladiny:
hladina H1 - vypnutí vyčerpávání čerpadlem č. 1
hladina H2 - zapnutí vyčerpávání čerpadlem č. 1 / vypnutí vyčerpávání čerpadlem č. 2
hladina H3 - zapnutí vyčerpávání čerpadlem č. 2

Zapojení ponorných sond:

Ve snímačích je nutné vzájemně propojit tyto svorky:
- (snímač č. 1) svorka 2 - (snímač č. 2) svorka 2
- (snímač č. 1) svorka 1 - (snímač č. 2) svorka 3

Nádrž:
- Ponorná sonda PS-2 (3x) nebo Ponorná sonda PSK-2 do kalů (2 elektrody) (3x)
(svorky 1-2 snímače č. 2 - sonda pro hladinu H3 zapnutí čerpadla č. 2, svorky 1-2 snímače č. 1 - sonda pro hladinu H2 zapnutí čerpadla č. 1 + vypnutí čerpadla č. 2, svorky 2-3 snímače č. 1 - sonda pro hladinu H1 vypnutí čerpadla č. 1)
- Ponorná sonda PSK-1 do kalů (1 elektroda) (4x)
(svorka 1 snímače č. 2 - sonda pro hladinu H3 zapnutí čerpadla č. 2, svorka 1 snímače č. 1 - sonda pro hladinu H2 zapnutí čerpadla č. 1 + vypnutí čerpadla č. 2, svorka 3 snímače č. 1 - sonda pro hladinu H1 vypnutí čerpadla č. 1, svorka 2 snímače č. 1 - společná vodivostní sonda)